CELE

Najważniejsze cele naszej placówki realizowane w ramach przedszkolnej podstawy programowej:
 • – emocjonalność dziecka – dużo mówimy i analizujemy emocje, poznajemy je, nazywamy;
 • – dbamy o język ojczysty;
 • – uczymy postawy szacunku i otwartości wobec innych osób – zarówno dorosłych jak i dzieci;
 • – omawiamy zagadnienie kultury osobistej – poznajemy zwroty grzecznościowe;
 • – empatia – rozwijamy dzieci w duchu zasad Montessori;
 • – uczymy szukania pomocy w trudnych sytuacjach u osób dorosłych – dzieci wiedzą, że ich wsparciem są nasi nauczyciele i rodzice;
 • – kształtujemy umiejętności grupowe – przebywanie w grupie i harmonijne działania w jej zakresie;
 • – uczymy śmiałego komunikowania swoich potrzeb i wyrażania swojego zdania;
 • – poznajemy litery i cyfry;
 • – uczymy konstruowania logicznych wypowiedzi;
 • – nauka pierwszych wierszyków na pamięć;
 • – coroczne przygotowanie przedstawienia i prezentacja przed rodzicami na koniec roku szkolnego;
 • – samoekspresja – plastyczne eksperymenty;
 • – kształtowanie umiejętności manualnych poprzez sensoplastykę;
 • – poznawanie pojęć abstrakcyjnych;
 • – poznanie otoczenia, w którym żyjemy – wycieczki do pobliskich miejsc publicznych, np. na pocztę, do teatru, do parku, do muzeum, do biblioteki;
 • – poznanie flag i symboli Polski i Unii Europejskiej;
 • – czytywanie mapy;
 • – poznanie dni tygodnia, pór roku;
 • – nauka samodzielności – wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, samodzielne rozbieranie się do snu, używanie sztućców w tym noża dla dzieci itp.;
 • – wprowadzenie do obowiązków codziennych – sprzątanie zabawek, składanie ubranek, odnoszenie talerzyków, wyrzucanie śmieci itp.;
 • – diagnoza dzieci pod kątem zainteresowań – rozpoznawanie co danemu dziecku sprawia przyjemność, do czego ma predyspozycje i umożliwianie rozwoju w tym kierunku.

Ponadto realizujemy cele wynikające z profilu i misji naszej placówki

 • – możliwie najlepsze żywienie dzieci;
 • – jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu;
 • – odbywanie regularnych zajęć sportowych.

Przyświecają nam także cele pośrednie, wynikające bezpośrednio z zachowania należytej dbałości w sprawowaniu opieki i wychowywania dzieci

 • – uzyskanie zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu;
 • – wypracowanie zaufania u maluszka, zbudowanie więzi, która zaowocuje poczuciem bezpieczeństwa i sympatią do naszych nauczycieli;
 • – stworzenie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwijania osobowości;
 • – współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.