1. Jakie są godziny otwarcia placówki?

Przedszkole JUPI czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-17:30, z wyłączeniem świąt, 24.12, 2.05 i dni ustawowo wolnych od pracy. Zastrzegamy sobie także pulę 10 dni roboczych przeznaczonych na prace remontowe, organizacyjne, techniczne i nieprzewidziane okoliczności, którą dysponujemy w razie potrzeby w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli tylko to możliwe informujemy Państwa o zamknięciu placówek z dużym wyprzedzeniem (2-3 miesięcznym).

2. Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Dzieci przyjmowane są w ciągu całego roku (jeśli tylko są wolne miejsca). W celu dokonania zapisu zapraszamy wypełnienia formularza z zakładki STREFA REKRUTA – ZAPISY lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Z każdym zainteresowanym rodzicem umawiamy się na wizytę w placówce w godzinach 10-12.00. Wówczas mogą Państwo dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z kadrą i codziennym funkcjonowaniem placówki. Finalnym etapem zapisu jest uzupełnienie i dostarczenie podpisanej przez Państwa umowy wraz z równoległym wniesieniem opłaty wpisowego.

3. W jakim wieku przyjmowane są dzieci do przedszkola?

W myśl obowiązujących przepisów, do przedszkola JUPI przyjmujemy dzieci od ukończenia 2,5 lat. W bieżącym roku 2020/2021 dysponujemy pierwszą najmłodszą grupą przedszkolną 3-latków, a w kolejnych 2 latach pojawią się kolejne nowe grupy przedszkolne, zapewniając tym samym Państwa dzieciom ciągłość edukacji przedszkolnej.

4. A jeśli dziecko jest alergikiem?

Obowiązkiem rodzica jest podanie wszelkich informacji o zaleceniach lekarskich dziecka. Takie dane przechowywane są w bazie danych, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których opiekunowie muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym. Jeżeli dziecko cierpi na alergię pokarmową, rodzice zobowiązani są dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w karcie zgłoszeniowej dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z rodzicami przy zawarciu umowy z Dyrektorem lub Wicedyrektorem placówki.

5. Czy dzieci codziennie wychodzą na dwór?

Przebywanie na powietrzu jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego dbamy o to, by jak najczęściej wychodziły na nasz atrakcyjny plac zabaw bądź z opiekunami spacerowały po okolicy. Nasze założenie to codzienny spacer, na przeszkodzie może nam jedynie stanąć podwyższony poziom smogu lub ulewny deszcz. Jupiki prosimy wyposażyć w stroje przeciwdeszczowe i kaloszki, które umożliwią wyjście podczas mniej uciążliwych opadów.

6. Czy w przedszkolu dzieciom podawane są leki?

W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw doraźnych. Wyjątkiem są udokumentowane przypadki chorób przewlekłych dziecka (np. cukrzycy, astmy). Ich podawanie wymaga pisemnego oświadczenia rodzica.

7. Czy można przyprowadzić chore dziecko do przedszkola?

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. W przypadku wystąpienia choroby dziecka rodzice proszeni są o pilne odebranie go z placówki, a dziecko do tego czasu pozostaje w izolatce. W przypadku przyprowadzenia chorego dziecka, nauczyciel grupy w trosce o bezpieczeństwo pozostałych dzieci, może odmówić przyjęcia chorego dziecka.

8. Czy przyjmowane są dzieci nieszczepione?

Nie, nasza placówka wymaga okazania karty szczepień w momencie zapisu dziecka.