COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy nowe procedury w oparciu o otrzymane wytyczne z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Odpowiednio dostosowane przez nas pomieszczenia, zakup ozonatorów, wszystkie sale wyposażone w rekomendowany oczyszczacz i uzdatniacz powietrza marki Sharp oraz zaopatrzenie w środki dezynfekujące, maseczki i fartuchy ochronne – dają nam poczucie bezpieczeństwa i spełniają postawione przed nami wymogi. Dodatkowym atutem naszej placówki w kontekście epidemiologicznym jest jej kameralny charakter (uczęszcza tu 24 dzieci) oraz własna kuchnia. Przygotowane jedzenie nie przechodzi przez dodatkowe ręce – ani dostawców ani kucharzy z zewnątrz. Głęboko wierzymy, że dzięki zintegrowanym działaniom na wielu płaszczyznach oraz współpracy z Rodzicami, jesteśmy w stanie bezpiecznie przyjmować Państwa dzieci w placówce.

 

WYTYCZNE GIS