Strona główna » Oferta

Oferta

Wpisowe:

1500 PLN

Zawiera:

 • opłatę rejestracyjną
 • 3-dniowy okres adaptacyjny dziecka
 • indywidualne wyposażenie dziecka, np. ręczniki, sztućce i naczynia, materiały plastyczne.

Abonament miesięczny:

2255 PLN

Opłata obejmuje opiekę codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia i 2 maja, a także łącznie 10 dni w pełnym roku kalendarzowym przeznaczonych na prace organizacyjne, techniczne, remontowe i nieprzewidywalne okoliczności. Szczegółowy zakres opieki został opisany poniżej.

Opłata za wyżywienie:

32 PLN/1 dzień

Wyżywienie przygotowane w naszej kuchni – na miejscu w żłobku, z wyselekcjonowanych składników, zawsze świeże, przygotowywane na bieżąco; niektóre specjalne diety wymagają dopłat – konieczność skonsultowania z Dyrektorem.

W naszej placówce funkcjonują 2 grupy maksyamlnie 8-osobowe (3-latki i 4-latki) oraz 1 grupa najstrsza maksymalnie 10-osobowa (połącznych 5-latków i zerówkowiczów). Każdą grupę prowadzi jeden nauczyciel. Dodatkowo w naszej placówce funkcjonuje nauczyciel współorganizujący.

Zakres opieki ujęty w abonamencie miesięcznym: 

 • realizacja podstawy programowej MEN
 • Magic English: 2 razy w tygodniu zajęcia z lektorem – po 40 min
 • English Review – rodzinne 15-30 min przypominające zakres poznanych piosenek i słówek
 • popołudniami nauczyciel współorganizujący komunikujący się z dziećmi w języku angielskim
 • joga dla dzieci – 30 min/raz na tydzień
 • MUZAKI – zajęcia umuzykalniające – 40 min/raz na tydzień 
 • NOWOŚĆ: zajęcia taneczne – 30 min/raz na tydzień
 • gimnastyka przedszkolaka z fizjoterapeutą – 30 min/raz na tydzień
 • warsztaty żywieniowe
 • warsztaty sensoryczno-plastyczne
 • nadzór psychologiczny
 • nadzór fizjoterapeutyczny
 • nadzór logopedyczny
 • nadzór pielęgniarski
 • codzienne wyjścia na spacery i plac zabaw
 • organizacja specjalnych wydarzeń tematycznych: np. wycieczki do ferm i stajni, wyjścia do muzeów, teatrów i kin (koszty samych biletów i transportu nie są wliczone w abonamet i oddzielnie pokrywają je rodzice)

Magic English – zajęcia prowadzone przez lektorkę Natalię Damięcką. Jest to nauka wprowadzająca dla najmłodszych do magicznej krainy języka angielskiego. Innowacyjna metoda oparta na muzyce, ruchu oraz sensoryce – dzieci poprzez zabawę zaczną od najmłodszych lat zapoznawać się z językiem obcym.

English Review – 15-30-minutowa codzienna powtórka z języka angielskiego, utrwalanie piosenek, wyliczanek, słówek.

Muzaki – zajęcia z edukacji muzycznej prowadzone metodą Carla Orffa, wzbogacone warsztatem kreatywności. Dzieci wyruszają w niezwykłą muzyczną podróż do krainy MUZAJKI, gdzie wszystko jest możliwe. Poznają tam MUZAKA – pacynkę edukacyjną, która towarzyszy im w poznawaniu różnorodnych utworów, piosenek, wyliczanek i rytmów, a także uczy ich muzycznych zabaw oraz tańców integracyjnych i ludowych. Dzieci tworzą orkiestrę muzyczną grającą na różnorodnych instrumentach, możliwych do okiełznania przez małe rączki.

Gimnastyka Malucha – zajęcia prowadzone przez Panią fizjoterapeutkę Ewę Staromłyńską, mają na celu podniesienie zdolności motorycznych dziecka, ukierunkowane na wzmacnianie mięśni posturalnych, kształtowanie i utrwalanie prawidłowej postawy i sposobu poruszania się. Dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci.

Joga dla dzieci – poprzez zajęcia z jogi uczymy dzieci relaksować się, rozładowywać napięcia, a tym samym wyciszać się i łagodzić stres. Celem zajęć jest lepsze samopoczucie i koncentracja, a spośród aspektów fizycznych wzmocnienie siłowe i rozwijanie elastyczności. Zajęcia jogowe wpisują się w nasz program zintegrowanych działań w celu poprawy jakości codziennego.

Wydarzenia tematyczne –  to wyjątkowe dni najczęściej związane z tematyką programową danego miesiąca np. teatrzyki dla najmłodszych, odwiedziny zaprzyjaźnionej suczki Molly wraz z behawiorystą, wizyta świętego Mikołaja, warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami, warsztaty kulinarne, bale karnawałowe, wizyta pszczelarza czy alpak.  Nasze dzieci wychodzą także na wycieczki, np. do farmy dyń, do teatru, do biblioteki, do Muzeum Etnograficznego, do stajni (za bilety i transport koszty ponoszą rodzice).

Program „Fizjoterapeuta w przedszkolu”

Prowadzący: fizjoterapeutka Pani Ewa Staromłyńska

Skąd pomysł?

My, pedagodzy obserwujemy deficyty ruchowe dzieci, ich małe problemy, w szczególności świetnie jest to widoczne na tle grupy. Niestety nie umiemy im przeciwdziałać, w tej materii z pomocą przychodzi fizjoterapeuta. W ramach opłaty abonamentowej, oferujemy Państwu nadzór fizjoterapeutyczny, czyli regularną kontrolę osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Cel programu

Zakłada wczesne dostrzeganie oraz normalizowanie deficytów ruchowych. Głównie są to zaburzenia równowagi, osłabienie mięśni posturalnych oraz zaburzenia przedsionkowe oraz proprioceptywne (czucia głębokiego).

Dlaczego rozwój ruchowy dziecka jest tak istotny?

Im wcześniej wyeliminujemy te deficyty w dalszym rozwoju nie będą się nawarstwiać. Trudności przedszkolne i wczesnoszkolne w obszarze poznawczym, emocjonalnym czy społecznym w dużej mierze wynikają z obniżonych umiejętności ruchowych, które dyskretnie dają o sobie znać już w okresie przedszkolnym.

Wyższość pracy indywidualnej na grupową

Praca „jeden na jeden” daje większe możliwości i jest dokładniejsza szczególnie w pracy z małymi dziećmi. Mamy możliwość korygować ruch lub ustawiać ciało w odpowiednich osiach. Niekiedy potrzebna jest pomoc w rozpoczęciu ruchu.

Program będzie realizowany etapami

 1. Rozpoczynamy od badania przesiewowego.
 2. Na podstawie badanie Pani Ewa wyłoni grupę dzieci, z którymi zaleca pracę indywidualną.
 3. Rodzice dzieci, których potrzebują wsparcia zostaną poinformowani indywidualnie mailem z konkretną diagnozą i/lub osobiście.
 4. Dla zainteresowanych osób z wyłonionej grupy dzieci przez Panią Ewę na podstawie badania przesiewowego, zorganizujemy indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne w naszej placówce. Koszt jednostki 30-minutowych zajęć wynosi 70 pln, możliwość skorzystania także z konsultacji rodzic-dziecko-fizjoterapeuta w kwocie 100 pln / 45 min.
 5. Badania przesiewowe będziemy powtarzać regularnie, kilka razy w roku szkolnym.