Dokumenty do pobrania

  1. Statut JUPI – wersja pdf / doc
  2. Karta zgłoszeniowa – wersja pdf / doc
  3. Zgoda na odbiór dziecka – wersja pdf / doc
  4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – wersja pdf / doc
  5. Regulamin placówki – wersja pdf
  6. RODO – JUPI – wersja pdf / doc